projektpoziarnejochrany.sk

NAŠE SLUŽBY

PONÚKAM VYHOTOVENIE PROJEKTOV POŽIARNEJ OCHRANY

Pre:
UZEMNÉ KONANIE
STAVEBNÉ POVOLENIE
REALIZÁCIU STAVBY
ZMENY STAVIEB

Pri novostavbe rodinného domu vám viem do 7 pracovných dní od obdržania všetkých podkladov zaslať 4 pare projektovej dokumentácie.

K spracovaniu projektovej dokumentácie je potrebné zaslať:

- Technickú správu
- Pôdorysy podlaží
- Rezy stavby
- Legendu miestnosti a materiálov
- Situáciu osadenia stavby s naznačenými prístupovými komunikáciami, susednými stavbami a prípadne hydrantmi
- Fotky susedných stavieb

Typy podporovaných formátov sú najlepšie DWG, DXF a PDF.
ODOSLAŤ PROJEKTOVÉ PODKLADY


© 2019 projektpoziarnejochrany.sk všetky práva vyhradené | vytvoril dsdesign.sk